Elk jaar reikt het bestuur van AWC De Keien Gérard Vos penning uit.

Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Gérard Vos, zelf een groot verenigingsman en carnavalsvierder, is helaas al jaren niet meer in ons midden, zijn vrouw Anneke heeft de honneurs nog lang kunnen waarnemen, maar helaas is zij ons ook ontvallen. Het bestuur is er van overtuigd dat zij nu samen hierboven met de andere carnavalsvierders, die niet meer onder ons zijn, een eigen carnavalsvereniging hebben opgericht.
Uit hun naam reiken we deze penning uit.

De Gérard Vos Penning is afgelopen jaren uitgereikt aan:

Jaar: Naam:
2024 Gerard Oudshoorn
2023 Diaken Bas Leijtens
2022 Wegens Corona geen uitreiking
2021 Wegens Corona geen uitreiking
2020 Familie Daris
2019 Ad Zegers
2018 Familie van der Aalst
2017 Tanja de Leeuw
2016 Jeroen en Elle Waterschoot
2015 J. van Zon
2014 H. Habets
2013 J. Brans
2012 J. Verkuijlen †
2011 A. Dams
2010 A. Vos
2009 A. van de Moosdijk
2008 F. Stetter
2007 Vereniging voor de Jeugd
2006 P. Waterschoot †
2005 Mevrouw D. Faasen-van Dijk †
2004 H. Rutter
2003 P. Verhoeven
2002 G. Dereumaux
2001  J. van Tongeren †
2000 T. van de Berg
1999 G. Veraa
1998 A.W. Dodebier †