Elk jaar reikt het bestuur van AWC De Keien Gérard Vos penning uit.

Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Gérard Vos, zelf een groot verenigingsman en carnavalsvierder, is helaas al jaren niet meer in ons midden, zijn vrouw Anneke heeft de honneurs nog lang kunnen waarnemen, maar helaas is zij ons ook ontvallen. Het bestuur is ervan overtuigd dat zij nu samen hierboven met de andere carnavalsvierders, die niet meer onder ons zijn, een eigen carnavalsvereniging hebben opgericht. Uit hun naam reiken we deze penning uit.

Ook dit jaar gaat de Gérard Vos penning naar een speciaal persoon…

Hij (want het is een hij) staat al jaren zijn mannetje in onze vereniging.
Hij is lid, of lid geweest van heel veel commissies; en dat kost hem nauwelijks extra belasting.
44-jarig jubileumcommissie, fietstochtcommissie, krantencommissie, carnavalscommissie, sponsorcommissie, pr commissie, zittingscommissie, Plezier & Vertier, optochtcommissie, welke ben ik nog vergeten?
Hij was Lid van de Raad van 11 vanaf 1998
Hij is Meest Gesnapte in 2004
Hij was Lid van het Bestuur in de jaren 2004-2011
Hij is Lid van de Hoge Raad vanaf 2013

Nu moet iedereen het wel weten:
Wij reiken de Gerard Vos penning uit aan…Hoge Raadslid Gerard Oudshoorn!

Uitreiking Gérard Vos penning 2024