V.l.n.r. Albert Vos, Hugo Hermans, Jorg van Haaren en Bert Quadvlieg
Niet op de foto Mieke van de Haar, Gerard Oudshoorn

Al jaren bestaat er binnen A.W.C. de Keien een sponsor commissie, doel van deze commissie is op gepaste wijze sponsoren te werven en de al eerder geworven sponsoren betrokken te houden bij het reilen en zeilen van onze vereniging.

Dit alles om een financieel gezonde vereniging te blijven en de tal van activiteiten die de vereniging rijk is te ondersteunen, voor oud maar zeker ook voor de jeugd immers, de jeugd heeft de toekomst !!!!

Er zijn enkele manieren om te sponsoren:

  • Zo is er een groep mensen die ieder jaar de Keien verblijd met een zeer aanzienlijk bedrag, De Ambassadeurs.
  • Ook de Club van 111, allen mensen die hun naam graag aan de keien verbonden zien,
  • Verder wordt onze carnavalskrant het Wolders Lachblad, mede mogelijk gemaakt door tal van adverteerders, deze krant wordt in de weken voor de carnaval huis aan huis bezorgt in heel Aalst en Waalre door onze leden.

We hebben ook en flyer over de sponsoring, lees die hier.

Mocht u nu denken dat een van de vormen van sponsoring iets voor u is, of u heeft vragen of suggesties spreek ons dan aan.

Bij deze bedanken we al onze sponsoren voor de giften in welke hoedanigheid dan ook en hopen u tegen te komen bij een van de carnavals activiteiten.

Carnavaleske groeten, namens de sponsor commissie, Anton Ligtvoet.