Albert Vos, Adrie Zegers en Ad Zegers

Geachte Burgemeester Brenninkmeijer, mevr. Brenninkmeijer, Prinses Jaqueline en adjudante Ellen, jeugdprins Jan en adjudant Lars,

Lieve familie Vos,

Beste Gérard Vos-penningdragers, Keien, Kei-innen en Kiezelkeikes,

Zoals elk jaar is het voor ons, het bestuur van AWC de Keien, weer een enorme eer om de Gérard Vos penning te mogen uitreiken.

De Gérard Vos Penning, een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een groep of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Vooral bij de zaken die vanzelfsprekend zijn (en dat zijn er veel in een vereniging), wordt vaak vergeten dank je wel te zeggen of om een compliment te geven.

Dit jaar heeft het bestuur van AWC De Keien besloten om de Gérard Vos Penning uit te reiken aan een ervaren persoon met een jonge geest. Een verenigingsmens in hart en nieren, een trotse grootouder, een handy-man. Ja, het is een man dit jaar!

Wat doet deze bijzondere man allemaal voor onze gemeenschap of wat heeft ie voor onze gemeenschap gedaan:

Hij is al bijna 40 jaar actief lid bij VVWaalre
Hij heeft jarenlang oud papier voor deze club opgehaald
Hij was jeugdtrainer bij VVWaalre
Hij is nu inmiddels alweer 10 jaar leider van het beste en gezelligste voetbalteam van VVWaalre 😊 (hè Stef)
Hij is al 25 jaar veilingmeester bij de missiemarkt
Hij treedt al jarenlang belangeloos op voor de vrijwilligers en bezoekers van het Woldersven
Hij heeft onder andere de volgende functies bij AWC de Keien bekleedt of heeft ze nog steeds:

 • Lid van de Rv11
 • Algehele ondersteuning
 • Creatieve sceptermaker
 • Adjudant
 • Prinsenwagenlasser
 • Artiest bij de zittingsavonden
 • Commissie-lid Plezier en Vertier
 • Voorzitter sponsorcommissie
 • Oprichter club van 111
 • Vertrouwenspersoon van de voorzitter
 • Lid van de Hoge Raad

U raadt het al, dit jaar gaat de Gerard Vos Penning naar onze Vorst Ad Zegers!

Uitreiking Gérard Vos penning 2019