Op 8 januari 2016 is tijdens de nieuwjaarsborrel van onze vereniging de Gérard Vos penning uitgereikt.
Onze voorzitter Tanja de Leeuw verwoordde dit zo:

Zoals elk jaar is het voor ons, het bestuur van AWC de Keien, ook weer een enorme eer om de Gérard Vos penning te mogen uitreiken.

Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Vooral bij de zaken die vanzelfsprekend zijn (en dat zijn er veel in een vereniging), wordt vaak vergeten dank je wel te zeggen of om een compliment te geven.

Dit jaar heeft het bestuur van AWC De Keien besloten om de Gérard Vos Penning uit te reiken aan twee personen. Een echtpaar voor wie geldt “nie lulle maar poetsen”, “Waarom moeilijk doen als het samen kan”.
Een vrouw en een man op wie het verenigingsleven altijd een beroep kan doen. Een vader en moeder, die dit betrokken verenigings-gen ook aan hun kinderen hebben door gegeven.

Ik denk dat ik het nu eigenlijk al verraden heb, maar als aanvulling wil ik toch graag een opsomming van hun activiteiten maken. Waarschijnlijk ben ik niet volledig, maar het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit, toch?

Hij was leider van diverse senioren- elftallen bij VVWaalre
Hij was jeugdleider bij VVWaalre
Hij zit in de organisatie van het E-F kamp van VVWaalre
Hij heeft vele bardiensten gedraaid bij zowel, VVWaalre, WLTV en zelfs in de Boerenbond
Hij was wagenbouwer van Tismewa
Hij heeft de volgende functies bij AWC de Keien bekleedt of heeft ze nog steeds:
– Lid van de Rv11
– Nestor
– Bestuurslid
– Adjudant
– Prins
– Commissie-lid Plezier en Vertier
– Lid van de Hoge Raad

Zij is de rechterhand van Hem, zonder haar geen hem 😉 !
Zij is kookmoeder bij het schoolkamp geweest
Zij heeft pakken gemaakt voor vele prinsen
Zij was het creatieve brein achter het 44 jarige bestaan van AWC De Keien
Zij is zeer gewaardeerde artiest van de zittingen.
She is one of the Party Girls

U raadt het al, dit jaar gaat de Gerard Vos Penning naar Elle en Jeroen Waterschoot!

Uitreiking Gérard Vos penning 2016