Elk jaar reikt het bestuur van AWC De Keien de Gérard Vos penning uit.
Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Gérard Vos, zelf een groot verenigingsman en carnavalsvierder, is helaas al jaren niet meer in ons midden, zijn vrouw Anneke heeft de honneurs nog lang kunnen waarnemen, maar helaas is zij ons ook ontvallen. Het bestuur is ervan overtuigd dat zij nu samen hierboven met de andere carnavalsvierders, die niet meer onder ons zijn, een eigen carnavalsvereniging hebben opgericht. Uit hun naam reiken we deze penning uit.

Nu na ongeveer 2 jaar corona zonder nieuwjaarsreceptie en dus ook zonder uitreiking van de Gerard Vos penning hebben we als bestuur besloten de penning uit te reiken aan een speciaal persoon.
De jaren corona waren zwaar en voor sommige mensen extra zwaar. Hoe blijf je in gesprek als je elkaar niet mag ontmoeten? Hoe kan je luisteren als de afstand groot is? Gelukkig mag dit allemaal weer en merken we dat deze persoon voor ons allemaal belangrijk is, of je nu gelooft of niet, een goed gesprek van mens tot mens is één van de belangrijkste dingen die we kunnen ervaren. En als je tijdens zo’n gesprek waarin iemand écht naar je luistert en ook nog goede adviezen en levenservaringen terugkrijgt niet alleen dmv gebed of preek maar ook 1 op 1 dan weet je dat je met een bijzonder persoon praat.

Hij (want het is een hij) staat al jaren zijn mannetje voor onze vereniging maar staat ook al jaren voor onze gemeenschap vooraan. Wij komen trouw bij hem op bezoek, maar hij komt ook naar ons toe als we hem nodig hebben.
Hij is een betrokken persoon die allerlei mensen met elkaar verbindt. Hij heeft hart voor het verenigingsleven. Hij is zichtbaar bij het delen van lief en leed. Bij dat lief hoort zeker de viering van carnaval.

Sinds mei 2012 is hij officieel benoemd en aan het einde van dat jaar is hij ook in Waalre komen wonen, dus al meer dan 10 jaar!
Normaal zou ik nu een enorme waslijst van verdienste voor Waalre over hem gaan opnoemen maar dat is in dit geval niet nodig.

Wij reiken de Gerard Vos penning uit aan…Heer der Keien: Diaken Bas Leijtens!

Uitreiking Gérard Vos penning 2023