Beste Keien, Keiinnen en Kiezelkeikes,

Zoals u allen weet reikt het bestuur van AWC De Keien ieder jaar de Gérard Vos penning uit.

Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf!

Gérard Vos, zelf een grote verenigingsman en carnavalsvierder, is helaas al jaren niet meer in ons midden, zijn vrouw Anneke heeft de honeurs nog lang kunnen waarnemen, maar helaas is zij ons twee jaar geleden ook ontvallen.
Ik ben er van overtuigd dat zijn nu samen hierboven met de andere carnavalsvierders, die niet meer onder ons zijn, een eigen carnavalsvereniging hebben opgericht.
Fijn dat de kinderen en kleinkinderen van Gerard en Anneke, carnavalsvierders pur sang,  hier nu (tijdens de prinsenreceptie) aanwezig zijn!

Dit jaar heeft het bestuur van AWC De Keien besloten om de Gérard Vos Penning uit te reiken aan een persoon die goed “ouwehoeren” kan, die vaak “als leste” naar huis gaat, omdat hij of zij niks wil missen, hij of zij is een bourgondisch mensen-mens met een enorm groot hart voor Waalre. Deze persoon is ook sportminded, dit komt zo nu en dan op de tennisbaan tot uiting, maar de Gérard Vos penningdrager van dit jaar is vooral als toeschouwer te zien en te horen bij de voetbalsport en dan met name FC Eindhoven.
Hij, ja, ja, het is een man dit jaar, is in het Wolderse verenigingsleven op velerlei vlakken actief geweest en nu nog steeds.

We nemen eerst even door wat hij allemaal al gedaan heeft:

 • Presentator zittingsavonden en kindermiddagen  van de Keien, nog in de Boerenbondtijd
 • Starter/proater van de carnavalsoptocht
 • Lid van het comité Avond Wandeltochten
 • CDA bestuurslid
 • Oprichter en voorzitter van Jeanboule, de jeu de boulesclub van Waalre
 • Lid van Comité “Wij willen Waalre houden”
 • Voorzitter, speelgoedbeurs-organisator en boekenverkoper  van Scouting Tarcisius
 • Voorzitter van Eindhoven AV (amateur voetbal)

Een mooie lijst!

En dan nu, wat hij op dit moment nog doet:

 • Lid van de Vereniging voor de Jeugd, hij heeft hier ook vele andere rollen vervuld, zoals voorzitter.
 • Directeur van het Wolders Ven
 • Lid van Actiecomité “Waalre in Balans”
 • Voorzitter Committee Aalst Waalre

Wellicht zal ik nog wel enkele functies zijn vergeten, excuses hiervoor, maar u heeft het natuurlijk allang in de gaten, de Gerard Vos Penning gaat dit jaar naar Jan van Zon.

Gerard Vos Penning opgespeld door Albert Vos aan Jan van Zon.

Jan, namens het gehele bestuur en de vereniging AWC de Keien, gefeliciteerd!
Tanja de Leeuw

Uitreiking Gérard Vos Penning 2015