Geachte Burgemeester Kortmann, mevr. Kortmann,
Beste Keien, Keiinnen en Kiezelkeikes,
Zoals u allen weet reikt het bestuur van AWC De Keien
ieder jaar de Gerard Vos penning uit.
Een onderscheiding genoemd naar één van onze oprichters,
Gerard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling,
die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor
de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het
uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven
zelf!
Gerard Vos, zelf een grote verenigingsman en
carnavalsvierder, is helaas al jaren niet meer in ons midden, en helaas hebben
we vorig jaar ook van zijn vrouw Anneke afscheid moeten nemen, een groot
verlies voor onze vereniging, maar gelukkig hebben Gerard en Anneke hun
kinderen en kleinkinderen het belang van het verenigingsleven doorgegeven en
zijn ze met het mooie carnavalsfeest groot gegroeid. We zijn daarom ook enorm
verheugd dat de familie Vos ook vanavond weer aanwezig is. Fijn dat jullie er
zijn!
Dit jaar heeft het bestuur van AWC De Keien besloten om
de Gerard Vos Penning uit te reiken aan een zeer integer en oprecht persoon,
iemand voor wie geen vraag er één te veel is. Een persoonlijkheid die staat
voor dat wat je afgesproken hebt: Afspraak is afspraak!
Als verenigingsmens zette deze persoon het
verenigingsbelang altijd voor op. En wellicht nog belangrijker, hij handelde er
naar. Ja, ja, beste mensen, hij, het is een man, die dit jaar de Gerard Vos
Penning opgespeld krijgt.
Een man die lange tijd actief is geweest bij ons
voetbalvereniging in Waalre VVWaalre.
Hij maakte zich daar hard voor een goeie gezonde
jeugdafdeling, als trainer, leider, maar ook als bestuurslid, tevens zette hij
zich ook in voor het werven van sponsoren.
Op dit moment is hij lid van de overkoepelende stichting
die zich inzet tbv de fusie van de voetbalverenigingen van ons dorp.
Hij is tot vorig jaar ook jarenlang actief geweest bij
onze carnavalsvereniging, in vele verschillende functies:
–         
Jeugdcommissie-lid
–         
Krantencommissie-lid
–         
Adjudant
–         
Prins
–         
Initiatiefnemer van de Tienerdisco
–         
Lid van de gemeentelijke bouwgroep voor
verenigingen
–         
En vorig jaar heb ik van deze bijzondere persoon
de voorzittershamer gekregen!

U raadt het al, dit jaar gaat de Gerard Vos Penning naar
Huub Habets!

Klik hier voor de foto’s.
Gerard Vos Penning 2014