Op 13 januari 2017 is tijdens de nieuwjaarsborrel van onze vereniging de Gérard Vos penning uitgereikt. Onze Grootvorst Albert Vos verwoordde dit zo:

De Gérard Vos-penning wordt jaarlijks uitgereikt door AWC De Keien en gaat naar een persoon, groep of instelling, die zich gedurende langere tijd geheel belangeloos inzet of ingezet heeft voor de Wolderse samenleving.

De uitreiking van deze penning moet gezien worden als het uitspreken van erkentelijkheid en waardering van onderop, vanuit het verenigingsleven zelf.

Dit jaar gaat de Gérard Vos penning naar een HIJ, een ZIJ of ZIJ [meervoud]

HIJ, ZIJ of ZIJ is of zijn zeer actief in het Woldese verenigingsleven. Daar waar HIJ, ZIJ of ZIJ niet direct betrokken zijn, toont of tonen HIJ, ZIJ en ZIJ altijd belangstelling.
Hij, ZIJ of ZIJ zijn zeer sportief, en derhalve ook regelmatig in de sportschool te vinden.
Hij, ZIJ of  delen van Zij, zijn op bestuurlijkvlak op vele fronten te vinden.
HIJ, ZIJ of ZIJ zet of zetten zich ook vaak in voor de jeugd van Woldere, zo zie je ze b.v als hulp of hulpen tijdens koningsdag en of schoolkampen.
HIJ, ZIJ of delen van ZIJ,zet of zetten zich op maatschappelijk terrein in voor o.a politieke partij, kerkelijke aangelegenheden of KWF kankerbestrijding.

Keien en Keiinnen, over de HIJ, ZIJ of ZIJ is nog zoveeeeeeel te vertellen, dat daar deze avond tekort voor is.

Wat ik U nu nog ga vertellen heb ik tot het laatst bewaard, omdat u anders al meteen had geweten naar welke HIJ, ZIJ of ZIJ dit jaar de Gerard Vos-penning zou gaan.

Keien en Keiinnen de Gerard Vos-penning 2017 gaat naar……1 persoon. En deze persoon zet zich in of heeft zich op een Speciale wijze ingezet voor AWC De Keien.
Een kleine greep uit de werkzaamheden en functies die deze persoon  gedaan en vervuld heeft: [ ga ik u nu op  Mathijs van Nieuwkerk manier vertellen n.l]

  • Begonnen als garderobe juf
  • Ceremoniemeester
  • Eerste en enige vrouwelijke Prins
  • Meest Gesnapte
  • Thans President van ons mooie clubke

Keien en Keiinen, de Gérard Vos-penning gaat dit jaar naar “ONZE EIGEN TANJA DE LEEUW!

(Voorgaande ontvangers van de Gerard Vos-Penning, klik hier)

Uitreiking Gérard Vos penning 2017