Beste Keien, Keiïnnen en Kiezelkeien, lieve carnavalsvierders, Prins Lars d’n urste en adjudant Tim, Prins Twan en adjudant Tom, fijn dat we elkaar hier in onze residentie persoonlijk de hand hebben mogen schudden.

Ik heb de eer om als voorzitter ook nog het woord tot jullie te mogen richten.

Als eerste wil ik graag dank zeggen aan jullie allen, dank voor het afgelopen jaar, er is hard gewerkt, er is veel werk verzet. Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.

Wat zijn we toch een fijne club samen. Een vereniging met veel loyale leden, mensen met een keienhart, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die altijd voor de club klaar staan, voor wie geen vraag teveel is.

Maar lieve mensen, deze loyaliteit baart me ook zorgen, bestaat het woord loyaal nog wel in de toekomst? In de huidige maatschappij, waarin het woord ‘druk’ in mijn ogen een iets te populair woord is geworden. In deze wereld van individualisering, zijn er over 10 jaar nog wel loyale Keienmensen?

Ik roep als eerste heel hard ‘JA’, maar ik denk ook meteen DAN MOETEN WE DAAR SAMEN WEL VOOR GAAN ZORGEN, vooral het woordje SAMEN is hierbij erg belangrijk, want vele handen maken licht werk!

Ik wens onze vereniging AWC De Keien, ons clubke, dan ook voor dit jaar (en in de verdere toekomst) vooral veel loyale leden toe en ik wens jullie en jullie dierbaren namens het bestuur van AWC De Keien een heel gezond, carnavalesk en loyaal 2017 toe.

Alaaf!

Nieuwjaarsspeech 2017 van onze voorzitter Tanja de Leeuw