Beste Keien, Kei-innen en Kiezelkeikes,

Op de zaterdagen 28 januari en 4 februari 2017 gaan we wederom met de hele vereniging het Wolders Lachblad bezorgen in Aalst en Waalre. En natuurlijk veel loten t.b.v. van de vereniging proberen te verkopen! De bedoeling is dat we koppeltjes vormen van jong en oud. Na afloop bouwen we een gezellig feestje in onze residentie de Wolderse Wever! Graag voor elke helper een apart formulier insturen. Iedereen is welkom!!!! Elk jeugdlid krijgt een herinnering en ….voor het jeugdlid dat de meeste loten verkoopt, is er een prijs beschikbaar!

Schrijf je hier in voor een of beide dagen of een andere optie. Graag voor elke helper een apart formulier insturen.
Iedereen is welkom, ook vriendjes of vriendinnetjes, want vele handen maken licht werk!!

Alvast bedankt voor jullie deelname,

met carnavaleske groet,

Gerard Oudshoorn
Ivo van Leeuwen

Deelnemen aan de AWC De Keien Krantenbezorgdagen 2017