AWC de Keien wenst u een carnavalesk en gelukkig 2017!!!
Om het jaar goed te beginnen hebben we op vrijdag 13 januari (geen ongeluksdag) onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Wolderse Wever. De nieuwjaarsreceptie start om 19.00 uur, onze eigen kapellen Keienkraôkers, Keiendweilers en Kei Hard! zorgen voor de sfeer. Om 20.11 uur vindt de uitreiking van de 1e Keienkrant plaats. Natuurlijk verkopen we ook de eerste lotjes van de Keienloterij. Tevens wordt tijdens deze avond de Gérard Vos – penning 2017 uitgereikt en wordt er weer een goed doel begunstigd met een donatie.

Gelukkig 2017!!!