Tijdens het Prinsenbal van 10-11-2018 hebben we een nieuwe Pliessie gepresenteerd.

Onze voorzitter Tanja heeft dat met een speech zo verwoord:

Tja, wat is een carnavalsvereniging zonder Pliessie? Da ken echt nie….

Het bestuur van AWC de keien is daarom ook enorm verheugd dat ze een goeie opvolger van Pliessie Thomas hebben kunnen voordragen.
Een man die het klappen van het verenigingsleven verrekkus goed kent.
Iemand die geen nee kan zeggen 😉
“’t komt goed!” is zijn levensmotto!
Een natuurlijke leider en dienstbaar tot aan de grens
Iemand met het postuur van gezagdrager!

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat wij als bestuur van AWC de Keien zeer trots zijn om te benoemen tot 5e Pliessie van AWC de Keien: Toon Bouwmans

Pliessie Toon!!!

We kunnen gelukkig weer veilig carnaval vieren!!

Nieuwe Pliessie: Toon Bouwmans