Vele bedrijven, instellingen en mensen dragen onze vereniging AWC De Keien een warm hart toe, dat gaat u ook zien in ons Wolders Lachblad en tijdens de loten verkoop die vanaf morgen gaat plaatsvinden in het gehele dorp… Velen van u zijn vrijgevig!!!

Ook wij AWC De Keien willen graag iets weggeven. Elk jaar proberen we een geschikt goed doel in Waalre te zoeken om onze jaarlijkse “goede doelen-cheque”, uit te reiken.

De zoektocht is dit jaar was vrij eenvoudig, we willen dit jaar graag de cheque uitreiken aan een vereniging waar we frequent mee samen werken, een vereniging die belangrijke kweekvijver is voor onze kapellen, de muzikanten, KEI HARD!, de Keienkraôkers en de Keiendweilers.

Dames en heren wij willen graag een cheque overhandigen aan Harmonie Juliana!!!!

(alle foto’s van deze avond zijn terug te vinden via: Foto’s)

Jaarlijkse donatie aan goede doel 2018