Voor de bekendmaking van de nieuwe Prins werd er tijdens het prinsenbal ook nog een nieuw lid van de Hoge Raad bekend gemaakt. Ruud Sparidaens (vice-voorzitter van de Keien) nam het woord:

Beste Keien, Keiinnen kiezelkeikes en alle andere carnavalsvierders,

Wij, het bestuur van AWC De Keien hebben samen met de Hoge Raad het genoegen om aan u allen voor te dragen een nieuw lid van de Hoge Raad. Ik wil de Hoge Raad dan ook vragen een klein stapje naar voren te doen voor dit bijzondere moment.

Op het podium ziet u zes leden van de Hoge Raad en ik mag met recht zeggen: zes bijzondere leden van onze vereniging. De Hoge Raad bestaat namelijk allen uit leden die hun sporen binnen de vereniging dik en dik verdient hebben en een grote bijdrage hebben geleverd aan de vereniging tot waar wij vandaag de dag staan.

Ik heb nog even gezocht in het reglement en de protocollaire zaken v.w.b. de verantwoordelijkheden en met name de eisen die gesteld worden aan de Hoge Raad van AWC de Keien. Hierin is o.a. het volgende opgenomen:
Om tot lid van de Hoge Raad te kunnen worden benoemd moet een kandidaat of prins van de vereniging zijn geweest en/of langdurig een geüniformeerde functie bij de vereniging hebben bekleed en zich gedurende meerdere jaren voor de vereniging hebben ingespannen.
Maar daarnaast ook dat de Hoge Raad kan bestaan uit ten hoogste zes leden.

Het feit dat wij unaniem hebben besloten om vanavond van dit laatste protocol (het aantal van zes leden) af te wijken geeft aan dat de te benoemen persoon zich de aflopen jaren meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging.
Zo was deze persoon o.a.:
– Jaren lang een vast gezicht binnen de raad van 11
– Vrijwilliger binnen diverse commissies
– Ambassadeur van onze vereniging vanaf het eerste uur
– Bestuurslid
– Nestor van de raad van 11
– Adjudant in 2005
– Prins in 1999

Wellicht vergeet ik nog een aantal belangrijke zaken, maar het mag inmiddels duidelijk zijn dat wij als bestuur en Hoge Raad van AWC De Keien zeer trots zijn om te benoemen tot lid van de Hoge Raad: Wil van de Moosdijk!

Wil van de Moosdijk

 

Nieuw lid van de Hoge Raad