Onder het toeziend oog van de redactie van het Wolders Lachblad is de winnaar van de advertentiepuzzel bekend gemaakt.

Het juiste antwoord was POLONAISE.

De gelukkige winnaar van 22 consumptiebonnen van het KeienKlooster is Ad van de Gevel geworden.

Ad, van harte gefeliciteerd met je prijs!

Winnaar advertentiepuzzel Wolders Lachblad bekend!