Met diepe verslagenheid delen wij het plotselinge overlijden van ons zeer geliefde en gewaarde Keien-lid Jo Verkuijlen, die op 19 december 2023 op 90-jarige leeftijd is heengegaan. Jo bracht kleur en vreugde in onze levens als tweevoudig Prins Carnaval en drievoudig adjudant, waarbij hij met zijn enthousiasme en toewijding de carnavalsvieringen tot onvergetelijke hoogtepunten maakte. Zijn unieke erfenis wordt extra geaccentueerd door het feit dat hij, naast oprichter Gerard Vos, als Keienprins dit eervolle ambt twee opeenvolgende jaren heeft bekleed.

Jo is lange tijd actief geweest voor AWC de Keien in diverse functies. Naast zijn passie voor Carnaval heeft hij deze ook voor muziek. Zo is hij jarenlang bestuurslid geweest van Harmonie Juliana.  Met de Wolderse Antiekmert had hij ook zo zijn bemoeienissen. Dagen bezig met opbouwen, de totale horeca-organisatie tijdens de antiekmert en daarna weer dagen betrokken bij het afbreken en opruimen. Hij was daarnaast nog lid van het Aalst-Waalre comité en als zeer actief bekend geraakt, ook al door de avondvierdaagse. Kenmerkend voor Jo is dat er altijd door alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties een beroep op hem gedaan kon worden. Het liefst natuurlijk op de achtergrond. Zo was Jo ook betrokken bij de Missiemarkt, het hele jaar door was hij druk met het verzamelen van de spullen voor deze markt, maar ook voor het opbouwen en afbreken van deze markt draait hij zijn hand niet om. Ook is hij meer dan bekend als de rustige kracht binnen de pastorie, als kerkhofmedewerker is hij elke maandagochtend onderhoud aan het plegen op het kerkhof. Maar daarnaast levert hij nog hand- en spandiensten voor de rest van het parochiewerk.

In 2012 werd Jo geëerd met de Gerard Vos-penning voor al zijn onschatbare verdiensten. Deze penning wordt jaarlijks uitgereikt door de Algemene Waalrese Carnavalsvereniging De Keien en gaat naar een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Waalrese samenleving. De uitreiking van de Gerard Vospenning moet gezien worden als het uitspreken van erkentelijkheid en waardering van onderop, vanuit het verenigingsleven zelf.

De uitvaartplechtigheid ter herdenking van Jo Verkuijlen zal plaatsvinden op zaterdag 23 december  om 10.30 uur in de H. Willibrorduskerk aan de Markt te Waalre.
Aansluitend wordt Jo naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Meester Slootsweg te Waalre gebracht.

AWC de Keien wenst Marij, zijn kinderen en kleinkind heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. Moge Jo rusten in vrede, en moge zijn nalatenschap van vreugde en toewijding voortleven in de harten van allen die hem gekend hebben.

Jo Verkuijlen overleden