De afgelopen jaren was onze residentie de Oude Toren de plek waar we Carnaval vierden en vele andere evenementen hielden. De samenwerking met eigenaar Jelle is als zeer prettig en constructief ervaren in die tijd. We kijken hier heel positief op terug en zijn Jelle en zijn echtgenote enorm dankbaar voor zijn medewerking, geduld en gastvrijheid! We hadden daar nog jaren Carnaval kunnen vieren, echter begint de Oude Toren aan een nieuw hoofdstuk met een andere eigenaar.

Dat maakte dat wij als vereniging ons moesten beraden op een andere plek voor al onze Carnavalsactiviteiten.  Doordat onze zustervereniging de Torentutters helaas is gestopt, kwam daar de optie voor een terugkeer naar het Klooster in beeld. Voor veel Keien en andere carnavalsvierders is het “Keienklooster” bekend terrein met vele mooie herinneringen.

Deze locatie ligt ons dus nauw aan het carnavalshart en daarom zijn wij enorm verheugd hier weer welkom te zijn. In samenwerking met Hennie van Tintelen (maatschappelijk cultureel aanjager van het Klooster) zijn we bezig onze bekende carnavals activiteiten, waaronder de prijsuitreiking van de Optocht, Plekken en Smekken, kinder- en familiemiddagen, thema-avond en natuurlijk onze drukbezochte en altijd gezellige kapellenavond vorm te geven.

Op naar nog veel meer mooie nieuwe carnavalsherinneringen in het KeienKlooster!
In het Wolders Lachblad van 2024 hopen wij jullie het definitieve programma te kunnen tonen.

AWC de Keien viert weer carnaval in ‘Het Klooster!’