Naam loterij: Keien Jubileum Loterij

In verband met het 55 jarig bestaan van AWC De Keien organiseert de vereniging de Keien Jubileum Loterij. Deze loterij gaat tijdens het a.s. prinsenbal op 9 november 2019 van start zal tijdens ons jubileum eindigen met de trekking van de prijzen:

1e prijs een reischeque ter waarde van een dik bedrag!
2e prijs: een jaar lang voor 25 euro per week aan vleeswaren bij Keurslagerij Vos
3e prijs: een fiets

De opzet de loterij is als volgt:

Men speelt mee met de loterij door zich op te geven via het Jubileumloterijformulier dat te vinden is op de site, bij een van de activiteiten van AWC De Keien, Slagerij Vos en Café zaal de Wolderse Wever. De kosten bedragen EUR 5,50 per maand per lot. Men kan meespelen met meerdere loten per maand waardoor de kans op een prijs automatisch toe zal nemen. De kosten per lot worden maandelijks geïncasseerd via automatische incasso op de 1e van de maand waarvoor de vereniging een machtiging krijgt van de deelnemer. De vereniging opent een separate bankrekening waarop de gelden m.b.t. de loterij worden ontvangen.

Iedere maand dat men meespeelt met de loterij wordt per lot 1 keienpunt opgebouwd. Hoe meer keienpunten men gedurende de looptijd van de loterij heeft opgebouwd hoe meer kans men maakt op het winnen van de hoofdprijs.

Voorbeeld:

Mevrouw W. Innaar speelt vanaf 9 november 2019 met 1 lot mee in de jubileumloterij. Gedurende de looptijd van de loterij, 24 maanden, wordt derhalve iedere maand 1 Keienpunt opgebouwd. Bij de trekking van de hoofprijs op xx-xx-xxxx maakt mevrouw daarom 24 keer zoveel kans op de hoofdprijs als de heer J. Ammer die enkel de laatste maand van de loterij heeft meegespeeld met 1 lot en daarom maar 1 keienpunt heeft opgebouwd.

Gedurende de looptijd van de loterij (ongeveer 2 jaar/24 maanden) vindt maandelijks op iedere 11e van de maand een trekking plaats waarbij een zogenaamde “tussentijdse” kleine prijs wordt uitgereikt. Bij deze tussentijdse prijzen moet men denken aan bijvoorbeeld een tegoedbon ter waarde van ongeveer 20 euro bij de plaatselijke slager, supermarkt, knipbeurt etc.

Bij de trekking van de tussentijdse prijzen wordt geen rekening gehouden met de opgebouwde Keienpunten en maakt iedere deelnemer evenveel kans op een prijs, tenzij men meespeelt met meerdere loten, dit vergroot ook de kans op de tussentijdse prijzen.

Men heeft de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Vanaf de eerstvolgende maand na opzegging speelt men niet meer mee met de tussentijdse prijzen, maar nog wel met de eindtrekking van zowel de hoofdprijs als de prijzen 2 en 3. Tijdens de eindtrekking speelt men mee met het tot dan toe opgebouwde aantal Keienpunten.

Voorbeeld:

De heer T. Roost speelt vanaf 9 november 2019 maandelijks met 2 loten mee in de Keien Jubileum Loterij. Op 8 februari 2020 geeft hij aan te willen stoppen met de loterij. Hierdoor zal de heer T. Roost nog wel meespelen met de tussentijdse trekking van 11 februari 2020, maar vervolgens stopt de deelname en kans op tussentijdse prijzen. Tijdens de eindtrekking op xx-xx-xxxx speelt de heer T. Roost vervolgens wel weer mee met 8 Keienpunten (november 2019 t/m februari 2020 = 4 maanden x 2 loten = 8 Keienpunten).

De maandelijkse tussentijdse trekkingen vinden plaats door leden van de sponsorcommissie (welke zelf zijn uitgesloten van deelname). De eindtrekking, hoofdprijs en prijzen 2 en 3, zal worden verricht door een notaris welke verbonden is aan het kantoor van Marks Wachters notarissen.

De hoofdprijs betreft een reischeque ter waarde van een dik bedrag. de prijzen 2 en 3 zullen prijzen zijn zoals bijvoorbeeld een fiets, jaar gratis stroom etc. etc. (nader te bepalen door de sponsorcommissie).

De maandelijkse tussentijdse prijzen zullen worden uitgereikt door Ruud S en Ruud V bij de winnaar thuis waarbij een filmpje wordt gemaakt van de uitreiking welke vervolgens online wordt gezet op de site van de Keien (tenzij niet gewenst door de winnaar).