Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AWC De Keien om een doorlopende machtiging naar uw bank te sturen om maandelijks het door u gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank opdracht te geven om maandelijks vanaf datum ondertekening van deze machtiging tot einddatum van de Jubileum Loterij AWC De Keien het bedrag van uw rekening af te schrijven.
    Indien u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
    U kunt deze machtiging intrekken door een schriftelijke mededeling te doen aan het secretariaat van AWC de Keien, secretariaat@keien.nl
    Indien een incasso niet kan plaatsvinden of wordt gestorneerd, dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.