Tijdens de sleuteloverhandiging in Het Huis van Waalre zijn er diverse speeches gegeven door de verschillende prinsen en burgemeester Bolhouwer. Vanwege het feit dat wij dit jaar geen grote prins hadden heeft voor AWC de Keien Grootvorst Albert Vos de speech gegeven, hieronder zijn tekst:

Beste carnavalsvrienden van Toren Tutters, Baltrappers, Keien en Boerenbruiloft!
Gelukkig kan en mag het weer, hier met z’n allen bij elkaar om de aftrap te doen voor wellicht het mooiste feest van het jaar.

Het feest van verbinding en verbroedering waar iedereen gelijk is en we allen dezelfde taal spreken.

Voor ons als AWC De Keien een speciaal jaar, een jaar waarin wij ons 55-jarig jubileum uitbundig wilde vieren, maar helaas, de vooruitzichten in de aanloop naar dit carnavalsfeest was dermate onzeker dat wij tijdig hebben besloten ons jubileumfeest te verplaatsen naar 24 en 25 juni [noteer deze datum maar alvast] om er dan een spetterend mid-zomerfeest van te maken.

Nadat in 1966, Cees Verhoeven, Toon v.d Meerakker, Tjeu Verstappen en Gerard Vos het fundament hadden gelegd voor cv DE Keien stonden wij hier voor het eerst tijdens de sleuteloverdracht, weliswaar in boerenkiel want een tenue hadden we nog niet. We stonden hier als cv De Keien [als ik het me goed herinner zou het officieel Keienscheiters moeten zijn maar dat vond men toch wel erg ondermaats] De oudste club, De Toren Tutters kregen toen de sleutel.

Maar omdat er aan een sleuteloverdracht veel verplichtingen zaten is toen in goed overleg tussen de Toren Tutters en De Keien in 1969 besloten dat de sleutel naar de Keien zou gaan die daarmee al die verplichtingen op zich namen. Dat was ook het moment waarop er een naamsverandering kwam en CV De Keien werd omgezet naar AWC De Keien. AWC, de een noemde het Aalst/Waalrese carnavalsvereniging maar het stond en staat voor ALGEMENE WAALRESE CARNAVALS VERENIGING. Gewoon voor heel de gemeente.

Maar wat waren en zijn die verplichtingen, dat was en is  het volgende: Het versterken/ verbroederen van onderlinge verstandhouding tussen inwoners/verenigingen van Aalst en Waalre, de basisscholen in beide dorpskernen  bezoeken en te betrekken bij het jeugdcarnaval, het organiseren van een jeugdoptocht, uitgeven en bezorgen naar alle inwoners van Aalst/Waalre van een Carnavalskrant waarin ook het programma van andere verenigingen moest worden opgenomen en het organiseren van carnavalsactiviteiten voor de senioren.

De Sleuteloverdracht in die tijd [waarschijnlijk ben ik hier nu de enigste die daarbij was] was ongelofelijk, met heel het gezelschap via die grote trap naar de raadszaal, alles van hout en het piepte en het kraakte, niet normaal.

Maar in de loop der jaren veranderde hierin ook het een en ander, al had dat veelal te maken met welke burgemeester we van doen hadden, want waar de ene volop mee deed in het feestgedruis had de andere na de transformatie van Burgemeester naar boer binnen het uur zijn kiel al aan de kapstok gehangen.

Tijdens het schrijven van dit woordje realiseer ik me pas hoeveel burgemeesters we hier al versleten hebben, het begon met Mol daarna Osse daarna Ies Keijzer. Die werd weer opgevolgd door Berger die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Roussou, daarna kregen we Henri de Wijkerslooth, toen kregen we Yvo Kortman en hierna volgde Jan Brenninkmeijer die op zijn beurt weer plaatsmaakte voor Jan Boelhouwer. De burgemeesters die ik met hun voornaam heb vernoemd die hadden wel iets of heul veul met carnaval, de andere waren wat minder carnavalsgezind.

Nadat in 1974 de Baltrappers het levenslicht hadden gezien sloten ook zij aan voor deze gezellige traditie.
De Boerenbruiloft kwam er ook bij in 2008 nadat zij als officiële vereniging waren ingeschreven en zo is het ontstaan van deze happening wel een beetje weergegeven.

Nadat wij als AWC De Keien in 1995 moesten toezien hoe onze Boerenbond in vlammen opging schrokken we ook enorm toen in 2012 het toenmalige gemeentehuis in de fik werd gestoken.

Na veel gekissebis in de raad [NIET DE RAAD VAN 11] en de besluitenloosheid van het ambtelijke-apparaat hebben wij, de Hoge Raad van AWC De Keien geprobeerd om symbolisch het fundament te storten voor een nieuw gemeenschapshuis, te bouwen op het Boerenbondterrein. Het kunstwerk, de plaquette vindt u hier nog terug in het park.  De politiek besloot echter anders en koos voor het huidige huis van Waalre. Ook hier kunnen we het goed mee doen.

Toen ons na de verkoop van het Klooster werd medegedeeld dat wij geen gebruik meer konden maken van het Klooster en ook onze residentie het besluit had genomen om te stoppen waren we zomaar in een klap dakloos. Toch vervelend zo net voor een aankomend jubileumjaar. Maar om dan maar met de woorden van Johan Cruijff te spreken: elk nadeel heb z’n voordeel en we zouden De Keien niet zijn als we ook hier geen oplossing voor zouden vinden.

Ik zou nog wel uren kunnen vertellen, maar dat ga ik niet doen. Maar wat ik nog wel wil zeggen is het volgende: ik weet zeker dat diegene die de fundamenten hebben gelegd voor onze verenigingen en die ervoor gezorgd hebben dat wij hier nu zo gebroederlijk bij elkaar dit feest vieren apentrots zouden zijn en wellicht dat ook zij nu in d’n himmel de polonaise inzetten.

Mensen maak er allen een mooi feestje van, blijf gezond, doe normaal en veul plezier.

 

Speech Grootvorst Albert Vos tijdens sleuteloverhandiging