Op 25 juli is ons erelid Jaap van der Eerden op 90-jarige leeftijd overleden. Bijna op dezelfde dag als waarop zijn geliefde echtgenote 15 jaar geleden overleed, is Jaap rustig heengegaan. De laatste jaren van zijn leven kenschetsten zich al door een broze gezondheid, waardoor Jaap zich steeds minder kon laten zien bij de Keien. Het beeld van Jaap van de afgelopen jaren, lopend achter zijn rollator met zijn strooien hoedje en Keiendweilerssjaal om en altijd vrolijk, zal ons echter nog lang bijblijven!

Maar nog meer het beeld van een zeer actieve, welbespraakte en betrokken echte Kei! Vaak op de voorgrond aanwezig als spreekstalmeester bij de Keienzittingen of Prins Carnaval, maar ook hard werkend op de achtergrond als bestuurslid, in de Raad van Elf, de Hoge Raad en ten langen leste als Grootvorst van AWC de Keien.

Jaap heeft een lange historie gekend bij de Keien. In 1976 was hij Prins Jaap I met Ad van Kuyk aan zijn zijde en in 1989 herhaalde hij dat nog eens, maar toen met 3 adjudanten, waaronder zijn dochter Yolande. Dat Jaap de jeugd van de Keien een warm hart toedroeg, is wel duidelijk geworden door zijn jarenlange betrokkenheid bij de begeleiding van het jeugd-Prinsenkoppel. Het hoog houden van de Carnavalstraditie en zeker het protocol was voor Jaap een groot goed. Zijn “hé, hé, hé” als hij nog even een anekdote wilde vertellen, zullen we ook niet snel vergeten.

Voor al het vrijwilligerswerk dat Jaap heeft verricht voor AWC de Keien, de KBO, WLTV en HOD Valkenswaard is hij in 2008 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit kwam ook dichtbij de tekst die hij had verzonnen op de melodie die onze kapellen spelen als er iemand onderscheiden wordt: “Hij is in de adelstand verheven, hij draagt zijn kruis al in zijn broek van eer…wat wil je meer….!”

Op zijn 88e verjaardag (8×11) heeft de Hoge Raad van AWC de Keien, samen met burgemeester Jan Brenninkmeijer en onze voorzitter Tanja de Leeuw, Jaap getrakteerd op een bezoek aan het Carnavalsmuseum in Den Bosch met een afsluitende borrel in het kleinste café van Den Bosch. Van die gebeurtenis heeft hij erg genoten!

Op 20 november 2019 heeft Prins Ruud d’n Urste samen met zijn adjudanten Ruud en Bart een bezoek afgelegd aan Jaap. Daarbij heeft Prins Ruud d’n Urste zijn onderscheiding aan Jaap uitgereikt en werden er sterke carnavalsverhalen uit de oude doos uitgewisseld.
Een echte Kei is ons ontvallen en hoe kunnen we hem beter herdenken dan te vragen om een “echt Wolders applaus” en daarbij ontsteken we dan 3 Wolderse Vuurpijlen.

Jaap, rust zacht! Wij wensen Yolande heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Herinneringen aan Jaap graag via: https://herinnering.dela.nl/jaapvandereerden

Erelid en oudprins Jaap van den Eerden overleden