De Hoge Raad van AWC de Keien is van oudsher het adviesorgaan van deze vereniging. Dag en nacht raadpleegbaar, bij weer en wind in touw en vooral op de achtergrond aanwezig. Maar de laatste jaren zijn we geconfronteerd met een fenomeen dat, zonder onze raadpleging, ook bij AWC de Keien een belangrijke advies- en PR-functie is gaan vervullen. Men ziet ze op alle formele en informele bijeenkomsten. Niet alleen bij AWC de Keien, maar ook bij onze zusterverenigingen de Torentutters en Baltrappers en zelfs bij de boerenbruiloft. Het is de drank die rijkelijk vloeit, de borrelnootjes die duur betaald worden en er is tot in de late uurtjes gezelligheid. Het zijn “heren” die vanwege hun functie en/of geloof in de Wolderse gemeenschap een belangrijke stem hebben. Samen met AWC de Keien dragen zij dat warme verenigingsgevoel uit, maar gelukkig doen zij dit ook bij de andere verenigingen. Zo is een van de heren “hoogvlieger” bij de Vereniging voor de Jeugd en zien we de ander vaak bij de heilige Hoogmis. Echter, AWC de Keien zit in hun hart gesloten en andersom geldt dit ook.

Het bestuur heeft toch aan de Hoge Raad gevraagd om eens na te denken of het mogelijk is deze “heren” een bijzondere status binnen onze vereniging te verlenen. Een status waarmee zij vanaf nu ook echt een carnavaleske functie bij AWC de Keien bekleden.

De Hoge Raad heeft hier in een hoog beraad lang over na moeten denken. Er zijn in het verleden vele Keien geweest die een bijzondere onderscheiding hebben gehad of verdiend zouden hebben. Denk hierbij aan Ridder der Keien, superkei, enz. En de Hoge Raad wil niemand die het ook verdiend heeft voor het hoofd stoten. Echter, deze “heren” bekleden een dusdanige functie dat AWC de Keien toch een bijzondere situatie wil creëren.

We hebben vele hei-sessies belegd, o.a. bij hoogwater op locatie Hoogh Waalre, in de Hoogstraat en het raadplegen van onze oudste nog in leven zijnde ere-lid en oud-Hoge Raadslid.

En niet te vergeten hebben we inspiratie opgedaan tijdens een bezoek aan het Carnavalsmuseum in Den Bosch. Dit alles heeft ons doen besluiten om deze “heren” vanaf nu als beschermheer van AWC de Keien door het leven te laten gaan. En wel met de officiële titel “Heer der Keien”. Beide hoogwaardigheidsbekleders zijn hier vandaag aanwezig en zijn niet op de hoogte dat aan hun deze titel gaat worden verleend.

De ene verkeert vaak in hogere sferen en heeft, ondanks zijn postuur, maar kleine vleugeltjes nodig om hoog op te stijgen. De andere Heer is waarschijnlijk wel de bekendste hoge burger van Keien- en Ballegat en de woorden “Wij Waalre, gezelligheid, samen feesten en hossen op de maat” staan bij hem dan ook hoog in het vaandel.

Mochten er in de toekomst (let op Tanja!) vrouwen in aanmerking willen komen voor deze titel… jammer maar helaas…, de nieuwe hoge onderscheidingen zijn veel te duur om op opnieuw te laten maken.

We willen Diaken Bas en burgemeester Brenninkmeijer en de overige Hoge Raadsleden vragen om hier naar voren te komen om deze onderscheiding door onze grootvorst Albert en president Tanja opgespeld te krijgen.

Daar we in deze ruimte niet met grote machines, vrachtwagen of een hoogwerker konden komen hebben we een hoogvlieger ingehuurd. Het lijkt misschien wel hoogmoedswaanzin, maar we gaan toch proberen vanuit de hoogte om deze hoge onderscheidingen hier naar voren te krijgen.

Stunt van de Hoge Raad 2019