Op woensdag 18 december 2013 hebben 43 vrijwilligers, waarvan 3 van de Keien, uit handen van wethouder Hanneke Balk een persoonlijke vrijwilligerspenning van de Gemeente Waalre en een oorkonde in ontvangst mogen nemen. De vrijwilligersavond vond dit jaar plaats in het Klooster. Ook overhandigde de vrijwilligerscommissie van de gemeente Waalre aan iedere genomineerde een leuk presentje van de wereldwinkel.

Jan Weemers, Ad Zegers en Ernst van Donk

De bedoeling van de vrijwilligersavond was om de genomineerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun tomeloze vrijwillige inzet voor de organisatie waarvan zij lid zijn. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat dit bedankje beslist was overgekomen en de vrijwilligersavond wederom als een zeer geslaagde avond werd ervaren.

Vrijwilligerspenning